czwartek, 11 lutego 2016

Księgozbiór regionalny

Księgozbiór regionalny wzbogacił się o kilka nowych wydawnictw, m.in.: garść informacji i zdjęć stacji we Frysztaku znajdziemy w książce "Koleją z Jasła do Rzeszowa", pełen ciekawych artykułów o historii regionu jest Strzyżowski Rocznik Muzealny, przejmująca jest historia polskiej rodziny, która poświęciła swoje życie ratując Żydów, wybierzemy się w etnograficzną podróż po Bojkowszczyźnie i ....


     ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tomasz Machowski, Grzegorz Nycz  - Koleją z Jasła do Rzeszowa
Na rynku wydawniczym ukazała się prawdziwa gratka zarówno dla miłośników kolejnictwa jak i dla pasjonatów historii naszego regionu: "W dolinie Wisłoka. Publikacja podzielona na 12 rozdziałów, zawiera m.in. informacje dotyczące stanu sieci kolejowej Galicji końca XIX w., budowy linii kolejowej z Jasła do Rzeszowa i jej funkcjonowania na przestrzeni wieków, planów rozbudowy sieci kolejowej do 1990 r., a także modernizacji trasy w latach 2010 – 2014. Tekst, obfitujący w wiele ciekawostek zaczerpniętych z dawnych artykułów prasowych i dokumentów uzupełnia ponad 600 archiwalnych fotografii, z których większość publikowana jest po raz pierwszy. Dodatkiem jest przewodnik krajoznawczy „Po obu stronach toru”, w którym zaprezentowano najciekawsze pod względem krajoznawczym miejsca i obiekty położone w sąsiedztwie opisywanej linii. 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrzej Karczmarzewski - Świat Bojków
Bojkowie to największa grupa górali ruskich, zamieszkująca Karpaty od Wysokiego Działu w Bieszczadach, do doliny Łomnicy w Gorganach. Sąsiadowali na zachodzie z Łemkami, a na wschodzie z Hucułami. Trudne warunki życia w górach sprzyjały tradycyjnej uprawie roli i pasterstwu. Hodowali głównie owce i woły, z handlu którymi słynęli po obu stronach Karpat.
Znojne życie gazdynie umilały sobie sztuką haftowania. W każdym niemal rejonie stosując inne wzory i barwy, odbijające poniekąd zróżnicowanie krajobrazu. I choć życie na Bojkowszczyźnie bywało ciężkie i biedne, to górale ci byli przywiązani do swej ziemi – gór, lasów i dolin, rzadko decydując się na emigrację.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sylwester Polakowski - Szlakiem założęń rezydencjonalnych ...
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego” zawierającą charakterystykę 256 zachowanych w naszym regionie obiektów sakralnych. zbudowanych do ok. roku 1950 r.
Książka o objętości 408 stron prezentuje 149 cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 11 dzwonnic i jeden dawny zbór protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także i archiwalnych, zdjęć. Każdy opis posiada krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ukraińskim. Końcowym elementem wydawnictwa jest „Suplement” prezentujący informacje o niezachowanych obiektach sakralnych. Zawiera on krótkie hasła do 467 miejscowości, w których kiedyś istniały drewniane obiekty sakralne: cerkwie, kościoły, zbory, synagogi i dzwonnice. Uległy one zniszczeniu w latach od ok. 1850 do 2007. Udało się odnaleźć i pozyskać 535 archiwalnych zdjęć, które pokazują ich bryłę, a czasami i wnętrze wraz z wyposażeniem.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Krzysztof Jarosz, Tomasz Wójtowicz  -Rozmowy z podkarpackimi politykami i samorządowcami
„Rozmowy z podkarpackimi politykami i samorządowcami” autorstwa Krzysztofa Jarosza i Tomasza Wójtowicza to publikacja, na którą składa się 20 wywiadów przeprowadzonych przez autorów w okresie od października 2010 r. do marca 2014 r. wśród wybranych przedstawicieli władzy wykonawczej (prezydent, marszałek województwa, burmistrzowie), jak również władzy uchwałodawczej (radni miejscy, powiatowi) z Rzeszowa, Dębicy, Sanoka i Strzyżowa, a także z powiatów: rzeszowskiego, strzyżowskiego, łańcuckiego i brzozowskiego.


     -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Strzyżowski Rocznik Muzealny T.1
Zawarte w tym tomie artykuły w znacznym stopniu uzupełniają wiedzę na temat Strzyżowa i regionu strzyżowskiego w zakresie kultury materialnej.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edward Marszałek - Skarby podkarpackich lasów
Słowo "skarby" kojarzy nam się zazwyczaj z drogocennymi kamieniami, biżuterią lub naczyniami pełnymi złotych monet. Wyobraźni często podsuwa i takie obrazki podczas wędrówek po naszych lasach, wszak gdzież lepiej skarby schować - a potem ich szukać - jak nie w puszczy nieprzebytej? Tymczasem książka "Skarby podkarpackich lasów" zaprezentuje Państwu inne drogocenności naszej natury - rezerwaty i pomniki przyrody. Autor opisał jedynie te, spośród istniejących w lasach RDLP w Krośnie, które zdaniem leśników są najcenniejsze przyrodniczo a jednocześnie udostępnione do zwiedzenia. Każdy z nich ma swoją indywidualność wyeksponowaną już w tytułach rozdziałów: Perła Pogórza, W kłokoczkowym gaju, Ostoja cisa, Las z prehistorią, Skalne osobliwości, Moczary pośród dawnych wydm… Z wszystkimi wiążą się też ciekawe historie.


     ...................................................................................................................................................

Mateusz Szpytmar, Jarosław Szarek – Rodziona Ulmów
Wkrótce rozległo się kilka strzałów. Jako pierwsi zginęli, jeszcze podczas snu, dwaj bracia Szallowie oraz jedna z sióstr Gołda Goldman. Wtedy Niemcy wezwali furmanów, aby patrzyli, jak dokonują mordu. To miało odstraszyć innych od pomocy Żydom. Wtedy zastrzelili kolejnego z braci Szallów, następnie Gienię Goldman wraz z małym dzieckiem, a na końcu pozostałych Szallów. Przed chałupę wyprowadzono też Józefa i Wiktorię i tam zastrzelono. Wśród krzyków i płaczu żandarmi zastanawiali się, co zrobić z szóstką dzieci. Po krótkiej naradzie Dieken zadecydował, że ich także należy rozstrzelać. Trójkę lub czwórkę dzieci własnoręcznie zamordował Kokott. Krzyczał przy tym: "Patrzcie, jak giną polskie świnie, które przechowują Żydów". Od kul zginęły wszystkie dzieci Ulmów: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia i siódme w łonie matki, która właśnie zaczęła je rodzić.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review