GBP we Frysztaku - Filia w Cieszynie


Wiejski Dom Ludowy


Cieszyna 74
tel.
782273803

e-mail: agata.wojnarowska@biblioteka.frysztak.pl

 

 Biblioteka czynna w godzinach: 

Wtorek:   9:00 - 16:00
Środa:     8:30 - 12:00
Piątek:    8:00 - 15:00

 
Bibliotekarz: mgr Agata Wojnarowska
Biblioteka dla dorosłych i dzieci.

Filia posiada stanowiska z dostępem do Internetu. Dostęp do Internetu przez czytelników może dotyczyć wyłącznie zasobów związanych z edukacją i informacją.

Od stycznia 2017 r. Filia obsługuje Czytelników w systemie bibliotecznym MAK+, tworzonym przez Instytut Książki na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zbiory: literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Bogaty zbiór piśmiennictwa na temat historii
i współczesności gminy, regionu oraz dorobku intelektualnego i artystycznego twórców regionalnych.


 


 Biblioteka po remoncie w grudniu 2020 r.Historia

W latach 50-tych istniał już pewien zalążek biblioteki. Koło Gospodyń Wiejskich i młodzież posiadało niewielką ilość książek pozyskanych różnymi sposobami. Pieczę nad nimi sprawowała Pani Anna Poprawa. Dopiero Pani Krystyna Majewska z istniejącego już księgozbioru stworzyła we własnym domu punkt biblioteczny. W roku 1956 zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej w konkursie czytelniczym wyłonił laureatów i Pani Krystyna otrzymała dyplom Ministra Kultury i Sztuki za upowszechnianie czytelnictwa. Od 18 kwietnia 1956 r. przygotowywała się do zawodu bibliotekarza w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Strzyżowie nadal prowadząc punkt biblioteczny.
 

 
 
W marcu 1961 roku punkt biblioteczny został przekształcony przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzyżowie w Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Cieszynie. Z punktu przeniesiono 320 książek, z Frysztaka otrzymano 131 książek, a Pani Krystyna Majewska został w niej zatrudniona. Biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie o powierzchni 12 m2 w baraku poniemieckim, w którym mieściła się szkoła i biura Gromadzkiej Rady Narodowej. Do końca 1961 roku zgromadzono 1079 woluminów. W tym okresie działały przy bibliotece 3 punkty biblioteczne: Chytrówka (prowadzący punkt: Edward Bednarz, Maria Mularska); Jaszczurowa (prowadzący punkt: Krystyna Ozga, Adam Stasik,); Stępina (prowadzący punkt: Stanisław Dziok, Zofia Włodyka, Stanisława Bożek, G. Wnęk, Genowefa Tokarska).

Lata 60-te to nie tylko gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, to również lata ożywionej działalności kulturalno-oświatowej. Ze stałych form pracy biblioteki z tego okresu należy wymienić literackie zgaduj-zgadule, wystawki książkowe oraz cykliczne spotkania dla dzieci. Biblioteka współpracowała z Kołem Gospodyń Wiejskich, ZMW, Klubem Rolnika. Wynikiem tej wspólnej pracy były wieczornice, montaże poetyckie, a także dzięki tej współpracy, Pani Krystyna Majewska powołała do życia zespół folklorystyczny. 
   

Z chwilą przeniesienia szkoły do nowego budynku, sale lekcyjne zajęli strażacy, Koło Gospodyń Wiejskich oraz młodzież. Tam powstała myśl zorganizowania zespołu folklorystycznego, który w 1965 roku wystawił wspaniałe widowisko ,,Kasine Wesele”. Widowisko to oparte było na obrzędach, zwyczajach ludowych, a jego największym atutem były autentyczne tańce cieszyńskie. Największym osiągnięciem było odszukanie autentycznych tańców cieszyńskich takich jak: step, ciurek, nowsiok, hurapolka, kowoliś. Tańcami tymi zainteresowali się choreografowie z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Tańce te mają w swoich repertuarach znaczące zespoły folklorystyczne. Z obrzędów i zwyczajów ludowych zespół miał opracowane obrzędy: Wigilię, Swaszczyny, Przędzenie lnu, Szczodroki, Kolędnicy, Jasełka. Zespół brał udział w licznych Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Śpiewaczych, przeglądach Amatorskiej Twórczości Artystycznej, w konkursach na ludowe obrzędy i zwyczaje oraz ogólnopolskie konkursy Tradycyjnego Tańca Ludowego. Pani Krystyna za osiągnięcia i długoletnią pracę w kulturze otrzymała w 1986 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz podziękowania Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki w Rzeszowie, brała udział w spotkaniu animatorów kultury na Zamku Królewskim w Warszawie w 1088 r. organizowanym przez Narodową Radę Kultury.

Lata 70-te to okres, w którym biblioteka coraz intensywniej zaznaczała swoją działalność w środowisku. Rozrastał się również księgozbiór. W roku 1970 księgozbiór liczył 3132 książki, a w 1979 roku było już 6150 woluminów. Średnia wypożyczeń z tego okresu to 5463 woluminów w samej bibliotece i 1930 woluminów w punktach bibliotecznych. W połowie lat 70-tych biblioteka została przeniesiona do Wiejskiego Domu Ludowego. Powierzchnia w nowym lokalu wynosi 35m2i była prawie 3- krotnie większa od poprzednio zajmowanej. Stwarzało to możliwość lepszego rozlokowania księgozbioru oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Przez cały ten okres Pani Majewska zbierała i przygotowywała materiały dla działającego przy bibliotece Zespołu Folklorystycznego, który odnosił coraz większe sukcesy nie tylko w środowisku lokalnym, ale również poza nim. Punkty biblioteczne działały do 1975 roku w Chytrówce i do 1976 roku w Stępinie. W 1975 roku po reorganizacji powiatów biblioteka weszła w strukturę organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku jako jej filia.

Lata 80-te to okres stabilizacji. Pod koniec 1989 roku księgozbiór liczył 8773 woluminy, a liczba wypożyczeń z tego okresu utrzymywała się w granicach 5500 – 6500 woluminów. Równocześnie prowadzona była działalność kulturalno-oświatowa. Jest to również okres, w którym Zespół Folklorystyczny prowadzony przez panią Majewską odnosił coraz większe sukcesy. W 1983 roku zdobywa I nagrodę za najlepszą Okółkę w VI Festiwalu Kapel Ludowych Śpiewaków i Instrumentalistów ,,Jasielskie Okółki”. Zespół otrzymał również wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego Rzeszów 1985 oraz wyróżnienie w II konkursie ,,Zwyczaje rodzinne” Rzeszów 1991 r. Był również laureatem VII Spotkania Zespołów Kolędniczych Kolbuszowa 1992. Liczne nagrody otrzymał Dziecięcy Zespół Śpiewaczy.

Lata 90-te to okres wielu zmian, głównie w związku ze zmianą organów finansowania bibliotek. Biblioteka pracowała do tej pory w wymiarze ¾ etatu, a zmniejszyła się liczby godzin otwarcia do ½ etatu.
W październiku 1994 r. na emeryturę odeszła Pani Krystyna Majewska, dzięki której wiele pokoleń uczyło się życia sięgając po książkę i kulturę ludową. Pieczę nad księgozbiorem przejęła Pani Bogusława Biedroń, która prowadziła bibliotekę do października 1997 roku. Następnie opieka nad księgozbiorem powierzona została Pani Renacie Godek, która pracowała do końca stycznia 2017 r. (zmarła 13 grudnia 2017 r.). Była Człowiekiem niezwykle kochającym książki, przez wiele lat z oddaniem służyła Czytelnikom i Bibliotece. Od października 2016 r. pracuje Pani Agata Wojnarowska.

Obecnie Biblioteka zajmuje pomieszczenia o powierzchni 74 m2 w wyremontowanym Wiejskim Domu Ludowym, jej księgozbiór liczył na koniec 2016 r. 7 169 książek.

Od stycznia 2017 r. Filia obsługuje Czytelników w systemie bibliotecznym MAK+, tworzonym przez Instytut Książki na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia z arch. pani Krystyny Majewskiej


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review