Kalendarium


W roku 1894 we Frysztaku otwarto Czytelnię Ludową, która początkowo miała swą siedzibę w szkole. Czytelnia ta organizowała przedstawienia, a dochód przeznaczono na własne potrzeby i cele społeczne. (J. Piętniewicz, Historia i kronika szkoły).
W okresie międzywojennym w miasteczku wzrosło czytelnictwo prasy i książek. „Pierwszą placówką biblioteczną była biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL), która oprócz wypożyczalni książek udostępniała takie czasopisma jak: „Naprzód”, „Przyjaciel Ludu”, „Piast”, „Lud Katolicki”, „Głos Narodu”, „Kurier Lwowski” i inne. Kołem TSL opiekował się kierownik szkoły Eugeniusz Szwarc. (K. Data, Zarys dziejów Frysztaka)

Styczeń 1949 rok
Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych w pełnym wymiarze został zrealizowany po ukazaniu się 17 kwietnia 1946 r. Dekretu "O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi", który określał zadnia, strukturę i podstawy finansowe bibliotek powszechnych. Jedną z pierwszych placówek kulturalnych, które podjęły po drugiej wojnie światowej działalność na terenie Frysztaka była Gminna Biblioteka Publiczna utworzona w styczniu 1949 r. w oparciu o  Dekret z 17 kwietnia 1946 r. Księgozbiór biblioteki stanowił 500 woluminów otrzymanych z Ministerstwa Oświaty w ramach zorganizowanej akcji rozbudowy Krajowej Sieci Bibliotecznej. Jedną z pierwszych organizatorek biblioteki była pani Cyrulik.
Rok 1951/1956
W latach 1951-1952 bibliotekę prowadziła pani Emilia Jamróg, następnie w latach 1953-1955 pani Leonia Szurlej. Biblioteka zajmowała pomieszczenie w budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Twierdzy. W roku 1955 kierowniczką biblioteki została pani Zofia Krypel. Z ogromnym
zaangażowaniem organizowała czytelnictwo.  W latach 1949-1954 rozwój działalności biblioteki ograniczała jednak jej trudna sytuacja lokalowa. W 1956 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki zrezygnowało z centralnego zakupu książek dla bibliotek i funkcję tą przejęła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Strzyżowie. W roku 1956 Biblioteka liczyła 4740 woluminów i 350 czytelników, posiadała 12 punktów bibliotecznych.

Rok 1957/1958
W styczniu 1957 roku, na bazie dotychczas istniejącego punktu bibliotecznego prowadzonego
przez panią Marię Hajduk, uruchomiona została Gromadzka Biblioteka Publiczna w Lubli,
a prowadzenie biblioteki powierzono panu Józefowi Szmydowi. W następnych latach biblioteką
kierowała od maja 1958 r. do września 1963 r. pani Helena Czernicka – Mijal.

Rok 1959
Biblioteka we Frysztaku (kiedy rozpoczął się remont Domu Kultury) została przeniesiona do budynku milicji (naprzeciw kościoła). Były to dwa pomieszczenia - ciasna, ciemna wypożyczalnia i (niby) czytelnia bez żadnego sprzętu. Warunki do pracy bardzo prymitywne, jedyny walor, to dobry punkt, bo w samym centrum Frysztaka. Biblioteka w tym roku liczyła 5402 książki, zarejestrowała 852 czytelników, którzy wypożyczyli 13269 woluminów.

Rok 1961
W styczniu Punkt Biblioteczny w Cieszynie został przekształcony na Gromadzką Bibliotekę Publiczną (przekazano z Frysztaka 131 książek), a kierowanie jej działalnością powierzono pani Krystynie Majewskiej, która prowadziła punkt od kwietnia 1959 r. W tym roku powstaje również Gromadzka Biblioteka Publiczna w Gogołowie (przekazano z Frysztaka 136 książek). Rok 1961 to kolejna przeprowadzka Biblioteki we Frysztaku, która otrzymała dwa pomieszczenia w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej (obecna siedziba), wypożyczalnia i czytelnia, ale już urządzona.
W tym roku biblioteka posiadała 5831 woluminów, zarejestrowała 592 czytelników, którzy wypożyczyli 13.469 książek.

Rok 1963
We wrześniu 1963 r. pani Zofia Krypel odeszła do pracy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Rzeszowie, a kierownikiem biblioteki do końca maja 1964 roku była pani Maria Pikurowska.
W październiku 1963 r. prowadzenie Filii w Lubli powierzono panu Józefowi Majocha.

Rok 1964/1969
W czerwcu 1964 roku kierownikiem biblioteki została pani Jadwiga Pietrzycka i pracowała do 11 sierpnia 1969 roku, gdyż wieczorem tego samego dnia nagle zmarła. Kierownictwo objęła pani Irena Szymkowicz i kierowała jej działalnością z przerwami do lutego 1984 roku. W czasie urlopów wychowawczych pani Ireny Biblioteką kierowała pani Kazimiera Papiernik (od października 1974 r. do końca maja 1979 r., z tym, że od stycznia 1978 r. do czerwca 1979 r. pracowała również w Bibliotece w Gogołowie). W ostatnim roku dwudziestoletniej działalności biblioteki frysztackiej księgozbiór liczył 6921 tomów, ze zbiorów korzystało w 1970 roku - 1180 czytelników, wypożyczyli oni 20724 książki.

Rok 1970
Nastąpiło przeniesienie biblioteki do drewnianego domu będącego własnością państwa Skawińskich (obok boiska szkolnego).

Rok 1974
Powstał Oddział dla Dzieci z własnym księgozbiorem liczącym 1976 tomów, który w roku 1975 zapisał 585 czytelników oraz wypożyczył 9985 książek pod kierownictwem pani Katarzyny Moskal, będącej pracownikiem biblioteki od stycznia 1968 roku do końca listopada 1980 r., kiedy to przeszła na emeryturę.

Rok 1975
Po 26 latach działalności biblioteka we Frysztaku zgromadziła 9218 tomów, zapisanych było 1082 czytelników. Księgozbiór w bibliotekach sieci gminnej (Frysztak i filie) liczył 23429 książek, zarejestrowanych było 2717 czytelników, którzy wypożyczyli 37 918 tomów. W latach siedemdziesiątych pracownikami biblioteki były: pani Maria Teresa Stadnicka od grudnia 1974 r. do lutego 1976 r., pani Zofia Fuk od lutego 1976 r. do czerwca 1977 r., pani Danuta Kochman od lipca do grudnia 1977 r., pani Zofia Sudyka od stycznia 1978 r. do lutego 1979 r.

Rok 1976
Po sześciu latach funkcjonowania biblioteki w budynku prywatnym końcem 1976 roku została ona przeniesiona do lokalu byłej Izby Porodowej (przy ul. Braci Dymnickich).

Rok 1980
Pracę w Oddziale dla Dzieci podejmuje w listopadzie pani Jolanta Dykas (Zarszyńska), która kieruje oddziałem do września 1983 r.

Rok 1981
W roku 1981 nastąpiła ostatnia już przeprowadzka Biblioteki we Frysztaku, wróciła bowiem do budynku byłej Gromadzkiej Rady Narodowej (potem Urząd Gminy) na powierzchnię 120 m2.
1 czerwca w bibliotece we Frysztaku została zatrudniona (3/4 et.) pani Halina Madeja (Opielowska).

Rok 1983/1984
Kierownictwo biblioteki powierzono pani Jolancie Dykas (Zarszyńskiej). Do pracy w Oddziale dla Dzieci we wrześniu 1983 r. przeszła pani Halina Madeja (Opielowska). W Bibliotece we Frysztaku
w wypożyczalni dla dorosłych pracowała pani Barbara Czaja od września 1983 r. do lutego 1987 r.

Rok 1987
We wrześniu 1987 roku powierzono tworzenie filii w Stępinie panu Janowi Pieknikowi i w marcu 1988 r. rozpoczęła swoją działalność ostatnia z agend na gminnej mapie frysztackich placówek bibliotecznych. Pod koniec lat 80-tych księgozbiór biblioteki liczył 20500 woluminów. Średnia roczna wypożyczeń to 23000 książek, a średnia liczba zarejestrowanych czytelników to 1433 osoby rocznie. Księgozbiór w bibliotekach sieci gminnej (Frysztak i filie) liczył 48300 książek, średnio rocznie biblioteki rejestrowały 2610 czytelników, którzy wypożyczali rocznie 38 900 książek. W Bibliotece we Frysztaku w wypożyczalni dla dorosłych pracowała pani  Alicja Godek od kwietnia 1987 r. do września 1991 r.

Rok 1990/1991
Po remoncie kapitalnym ze środków Funduszu Rozwoju Kultury – dzięki licznym sprzymierzeńcom – biblioteka pozyskała funkcjonalne pomieszczenia wyposażone w nowoczesne centralne ogrzewanie na powierzchni 200 m2: wypożyczalnię dla dorosłych, Oddział dla Dzieci, czytelnię z księgozbiorem podręcznym oraz salę audiowizualną.  W Bibliotece we Frysztaku w wypożyczalni dla dorosłych pracowała pani Wiesława Dykas od września 1991 r. do sierpnia 1994 r.

Rok 1993
W sierpniu pan Józef Majocha pracownik Filii w Lubli odszedł na emeryturę. Przez 30 lat ubogacał życie kulturalne wsi. Od września 1993 r. pieczę nad biblioteką powierzono pani Renacie Godek.

Rok 1994
W październiku odeszła na emeryturę pani Krystyna Majewska pracownik Filii w Cieszynie, która
z ogromnym zaangażowaniem pracowała w bibliotece przez 37 lat.

Rok 1995/1997
W maju 1995 r. pracę w Filii Bibliotecznej w Cieszynie pojęła pani Bogusława Biedroń i kierowała jej działalnością do końca października 1997 r. kiedy to odeszła do pracy w Filii w Stępinie, a jej miejsce zajęła pani Renata Godek.

Rok 1999
Na koniec 1999 r. oddział dla dzieci wraz z wypożyczalnią dla dorosłych dysponował 20000 woluminami (w całej sieci było 48000 książek), średnio w latach 90-tych zarejestrowanych było rocznie 1234 czytelników, którzy wypożyczali rocznie 24600 tomów. Nastąpił wzrost usług informacyjnych. Coraz więcej młodzieży uczącej się i studiującej poszukiwało informacji w czytelniach bibliotecznych. W roku 1999 czytelnię odwiedziło 5306 osób, uzyskano odpowiedzi na 1268 poszukiwanych informacji.

Rok 2003
W dniu 5 września w GBP we Frysztaku została uroczyście oddana do użytku 5-cio stanowiskowa Czytelnia Internetowa. Czytelnia była darem Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, a sponsorem firma Microsoft Polska.

Rok 2005
W lutym GBP we Frysztaku otrzymuje do czytelni Internetowej 3 komputery z programu Ikonka realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czytelnicy korzystają
z Internetu bezpłatnie.

Rok 2006
Z wypożyczalni dla dorosłych GBP we Frysztaku odchodzi na emeryturę pani Irena Szymkowicz,
a jej miejsce zajmuje pani Bogusława Biedroń, która pracowała do tej pory w Filii w Stępinie.

Rok 2008

W roku 2008 biblioteka  w Lubli została przeniesiona z Wiejskiego Domu Kultury do nowego lokalu
w Pawilonie Sportowym.

Rok 2009
Nastąpiła modernizacja obejścia budynku GBP we Frysztaku.  W ciągu 60 lat gminna sieć bibliotek publicznych (GBP wraz z 4 filiami) zgromadziła 51300 woluminów o charakterze uniwersalnym, książek adresowanych do różnych grup czytelniczych, zaspokajając różnorakie potrzeby i gusty czytelnicze. 39 % księgozbioru to literatura piękna dla dorosłych, od beletrystyki popularnej, powieści obyczajowych do dzieł o uznanych wartościach literackich, 38 % stanowią książki dla dzieci
i młodzieży, 23 % to literatura naukowa i fachowa. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór regionalny, w którym znajdują się książki poświęcone kulturze i historii regionu, ulotki, afisze, plakaty, zdjęcia, wycinki prasowe.

Rok 2011 
Biblioteka została zakwalifikowana do Programu Rozwoju Bibliotek. Z tego programu filie biblioteczne: w Cieszynie, w  Gogołowie, w Lubli i w Stępinie otrzymały sprzęt komputerowy.

Rok 2013
Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku została zakwalifikowana do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”  Dofinansowanie z projektu pod nazwą „Informatyzacja Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku” zostało przeznaczone na zakup 5 zestawów  komputerów (każda z 4 filii otrzymała po 1 komputerze i biblioteka we Frysztaku - całkowity koszt zadania to kwota 11 818 zł.).

Rok 2014
Z Biblioteki Publicznej i jej filii w końcu roku korzystało 1702 czytelników, którzy wypożyczyli
35 000 książek. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku uczestniczy w Programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013.” W ramach projektu w ciągu 2 lat (do końca 2015 r.) planuje się poprawę infrastruktury informatycznej Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku oraz Filii Bibliotecznych w Cieszynie, Gogołowie, Lublii Stępinie. Prowadzone są prace automatyzacji procesów bibliotecznych wdrażając  zintegrowanym system biblioteczny MAK+ stworzony i rozwijany przez Instytut Książki.
Biblioteka to jedyne takie miejsce, które daje powszechny, bezpłatny i nieograniczony dostęp do kultury wysokiej jakości. Wypożyczalnie książek są łącznikiem do życia społecznego. Są najbardziej demokratycznymi instytucjami, w których dostęp do kultury nie jest ograniczony żadnymi barierami. W dobie zmian technologicznych i nowych mediów biblioteki pozostały tym, czym zawsze były – miejscem, w którym ludzie są zarażani chęcią czytania książek.

Rok 2015
Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku została zakwalifikowana do Programu Instytutu Książki "KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015" realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozoju Czytelnictwa. Dofinansowanie z projektu pod nazwą "Rozwój sieci komputerowej w GBP we Frysztaku" zostało przeznaczone na zakup 3 zestawów komputerowych dla bibliotekarzy do katalogowania i ewidencji wypożyczeń w systemie MAK i udostępnianie ich online, w tym drukarka kart czytelnika i drukarka etykiet oraz na zakup 4 zestawów komputerowych dla czytelników GBP we Frysztaku. Całkowity koszt zadania wyniósł 29 990 zł, ze środków finansowych Instytutu Książki 25 491 zł., przy wkładzie własnym 4 499 zł.

Rok 2017 
Od stycznia GBP we Frysztaku oraz Filie w Cieszynie, w Gogołowie, w Lubli i w Stępinie obsługują Czytelników w systemie bibliotecznym MAK+, tworzonym przez Instytut Książki na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z programu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017" biblioteka z Instytutu Książki otrzymała dofinansowanie w kwocie 29 239,00 zł przy wkładzie własnym  5 160,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 399,00 zł. Zostało zakupione: 5 komputerów stacjonarnych, z których przeznaczono dla użytkowników po jednym na każdą filię i  jeden dla użytkowników czytelni Internetowej GBP we Frysztaku oraz serwer, urządzenie wielofunkcyjne, 2 czytniki e-book, Czytak plus, 2 tablety oraz szafę teleinformatyczną.

 Rok 2018
W 2018 r. pozyskano nowy lokal dla filii bibliotecznej w Gogołowie. Koszt remontu ze środków organizatora to kwota 48 812,68. Wyremontowano również pomieszczenie w GBP we Frysztaku (wymiana posadzki, drzwi oraz malowanie ścian i sufitu) i wymieniono część rynien na dachu budynku GBP we Frysztaku ze środków organizatora w kwocie 6 645,00 zł

Rok 2019
W 2019 roku filia biblioteczna w Gogołowie zmieniła lokalizację, do kwietnia 2019 r. biblioteka mieściła się w domu prywatnym na powierzchni 42 m2, a od maja 2019 r. zajmuje pomieszczenia
o pow. 49 m2 w budynku gminnym – Gogołów 5 (przy Ośrodku Zdrowia) z księgozbiorem, który liczy 7 275 książek. Wyremontowano pomieszczenia GBP we Frysztaku: Oddział dla Dzieci, Wypożyczalnia dla Dorosłych i wejście główne (wymiana posadzki oraz malowanie ścian i sufitu, płytki cegło-podobne) oraz łazienki (wymiana posadzki, drzwi, płytek, malowanie, biały montaż). Koszt remontu ze środków organizatora to kwota 48 349,00 zł.
Dokonano renowacji regałów w kwocie 2 386 zł. ze środków organizatora oraz remontu ściany na budynku GBP we Frysztaku w kwocie 7 995,00 zł.
 
 Rok 2020
Wyremontowano pomieszczenia filii bibliotecznej w Cieszynie (malowanie oraz naprawa tynków, wymiana oświetlenia i części wyposażenia) oraz wymieniono część rynien na dachu i dokonano naprawa ściany na budynku GBP we Frysztaku). Koszt remontu ze środków organizatora to kwota
17 693,00. W związku  z
zalaniem budynku podczas ulewy-nawałnicy w dniu 27.06.2020 r. wyremontowano pomieszczenia filii w Lubli (malowanie oraz naprawa tynków, wymiana wyposażenia i części księgozbioru w kwocie 25 302,00 -  szkody pokryto z ubezpieczenia).

 Rok 2021

W grudniu odeszła na emeryturę pani Halina Opielowska pracownik Oddziału dla Dzieci GBP we Frysztaku, która z ogromnym zaangażowaniem pracowała w bibliotece przez 40 lat.
 
 

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review