GBP we Frysztaku - Filia w Lubli

Pawilon Sportowo-Szatniowy

Lubla 150A
tel. 781 156 317
e-mail: biblioteka@frysztak.pl  Szanowni Czytelnicy!!!

UWAGA!

Od 1 maja 2024r. następuje zmiana godzin pracy Biblioteki
ZAPRASZAMY:

Poniedziałek: 8.00-16.00

Środa: 12.30-16.30

Czwartek: 8.00-16.00

   

Bibliotekarz: mgr Agnieszka Szerląg
Biblioteka dla dorosłych i dzieci.


Filia posiada stanowiska z dostępem do internetu. Dostęp do Internetu przez czytelników może dotyczyć wyłącznie zasobów związanych z edukacją i informacją.

Obecnie pracujemy w programie bibliotecznym MAK+.
Zbiory: literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lektury dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Bogaty zbiór piśmiennictwa na temat historii
i współczesności gminy, regionu oraz dorobku intelektualnego i artystycznego twórców regionalnych.

Biblioteka od roku 2008 zajmuje pomieszczenia w Pawilonie Sportowym.


Biblioteka po remoncie, który nastąpił po tym jak biblioteka została zalana z powodu  ulewy-nawałnicy w dniu 27 czerwca 2020 r.

Historia

27 stycznia 1957 r. punkt biblioteczny działający przy OSP, prowadzony przez panią Marię Hajduk został przekształcony przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzyżowie w Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Lubli. Prowadzenie nowo powołanej jednostki powierzono panu Józefowi Szmyd.  Biblioteka mieściła się w powojennym baraku w bardzo ciasnym lokalu (3m x 3m), obecnie stoi sklep GS), czynna była trzy razy w tygodniu (w środę, piątek i niedzielę). W chwili uruchomienia biblioteka posiadała 262 książki. Do końca roku było to już 641 woluminów (w większości książki zostały przydzielone przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzyżowie), 2156 wypożyczeń i 158 czytelników.

Od maja 1958 do września 1963 biblioteką kierowała pani Helena Czernicka – Mijal. 
 

 
Ciasnota utrudniała prowadzenie działalności środowiskowej. Usilne starania o zmianę lokalu przyniosły efekt, biblioteka otrzymała dwa pokoiki po wyprowadzeniu się Gromadzkiej Rady Narodowej. Nie było prądu, mało było odbiorników radiowych, a spotkania w bibliotece podczas głośnego czytania, czy pracy nad przedstawieniem stanowiło ciekawą i pożyteczną rozrywkę. Na koniec 1962 r. biblioteka zgromadziła 1961 woluminów, w ciągu roku wypożyczyła 5944 książki i zarejestrowała 274 czytelników.W dniu 1 października 1963 r. kierownictwo bibliotek objął pan Józefowi Majocha. W roku 1963 biblioteka posiada 2162 woluminy, 260 czytelników, którzy wypożyczyli 3858 książek. W roku 1965 było już 2507 woluminów, 289 czytelników i udostępniono 5883 książki.
 23 lipca 1967 r. został oddany do użytku Wiejski Dom Kultury, do którego została przeniesiona biblioteka na powierzchnię 42 m2, a 15 października odbyło się uroczyste otwarcie Roku Kulturalno-Oświatowego 1967/1968. Filia łączyła czytelnictwo dzieci i dorosłych, posiadała wyodrębniony kącik czytelnicy liczący 8 miejsc.
 

 

Dobre warunki lokalowe wpłynęły na ożywienie życia kulturalnego. Biblioteka upowszechniała czytelnictwo poprzez realizowanie różnorodnych form pracy kulturalno-oświatowej na rzecz środowiska organizując wspólnie z Klubem Rolnika pogadanki, wieczornice, konkursy, wieczory bajek, przyjmując wycieczki szkolne i kolonijne. Czytelnia stała się miejscem spotkań Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy "Kole Przyjaciół Biblioteki", którego kierownikiem był Stanisław Cymerman, reżyserem Andrzej Tomera, a bibliotekarz czynnym jego członkiem. Owocem tych spotkań były przedstawienia: „Zaloty na kwaterze”, Dziewczyna z mojego nieba”, Majster i czeladnik”, Qvi pro qvo”,  „Kaktusik”, Piąty nieboszczyk”, Awantura o Basię”, „Wojskowa kuracja”, „Tatuś pozwolił”, „Gospodarz to ja” i wiele innych. Zespół otrzymał wiele dyplomów, wyróżnień i podziękowań. Zasłużeni aktorzy: Bolesław Majchrowicz, Stanisław Zagórski z dwoma synami, Bronisław i Józef Majocha, Władysława Długosz i Helena Głód. (członkowie: Kulik Helena, Majkutowska Irena, Rogala Zofia, Rogala Władysława, Rogala Maria, Rogala Anna, Majocha Stefania, Majocha Czesława, Kulik Władysława, Szmyd Józef, Czernicki Tadeusz, Zagórski Jan, Głowacki Józef, Głód Urszula, Leszczyńska Janina, Osika Bronisława, Kosiba Halina, Koś Maria, Zagórski Piotr). 
 
W czytelni odbywały się również próby Kapeli Ludowej, która z czasem osiągała coraz to większe sukcesy,  zarówno na terenie gminy jak i województwa, biorąc udział w licznych konkursach i przeglądach. Również w tym czasie pod kierunkiem Andrzeja Tomery powstał zespół śpiewaczy „Lublanie" - 4 głosowy z 30 osobową kapelą.
Koniec roku 1971 to księgozbiór liczący 3961 woluminów, 341 czytelników i  5189 wypożyczonych książek.
 


Po reorganizacji powiatów w 1975 r. biblioteka weszła w strukturę organizacyjną Biblioteki Publicznej Gminy Frysztak, stała się jej agendą (filią). W roku 1975  księgozbiór to 5011 woluminów, 357 czytelników i 5440 wypożyczeń. 
 

 
W roku 1977 pan Józef Majocha został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego,  jak również otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury, a w roku 1980 biblioteka otrzymała I nagrodę w konkursie „Nasza biblioteka”. 
Po 30 latach pracy, w roku w sierpniu 1993 odszedł na emeryturę pan Józef Majocha, a od września pieczę nad biblioteką powierzono pani Renacie Godek. 
Na koniec 1994 r. biblioteka posiadała 7872 woluminy, zarejestrowała 234 czytelników, którzy wypożyczyli 6495 książek.
Kolejne lata to kolejne wyzwania. Biblioteka angażowała się w liczne akcje czytelnicze: „Ferie
w bibliotece”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Wakacje z książką”, „Cztery pory roku – literackie obrazy”, „Z wizytą u bajkopisarzy”. Organizowała lekcje biblioteczne w ramach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, a także konkursy, zajęcia literacko-plastyczne, zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży.
Biblioteka na koniec 1999 r. posiadała 7756 książek, 281 czytelników, którzy wypożyczyli 6228 woluminów.
W roku 2008 biblioteka  została przeniesiona z Wiejskiego Domu Kultury do nowego lokalu w Pawilonie Sportowym.
 


                                                        Biblioteka w trakcie przeprowadzki.

W latach 2007 – 2010 wypożyczenia utrzymywały się w granicach 5031 – 5360 woluminów, a stan księgozbioru na koniec 2010 r. to 7363 książek.
Pani Renata Godek kierowała biblioteką do końca stycznia 2017 r. (zmarła 13 grudnia 2017 r.) Była Człowiekiem niezwykle kochającym książki, przez wiele lat z oddaniem służyła Czytelnikom
i Bibliotece.
Od października 2016 r. bibliotekę prowadziła Alicja Jędrusik, natomiast  od 19 kwietnia 2022r. Bibliotekę przejęła Pani Agnieszka Szerląg.
Biblioteka jest otwarta na każdy rodzaj działalności upowszechniającej kulturę, służy wszystkim, którzy pragną przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, dlatego ostatnie lata to duże wyzwanie dla fili zwłaszcza w dziedzinie komputeryzacji i informatyzacji. 
Od stycznia 2017 r. Filia obsługuje Czytelników w systemie bibliotecznym MAK+, tworzonym przez Instytut Książki na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Zdjęcia z arch. pana Józefa Majochy

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review