Statystyki

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy zorganizowaną w formie instytucji kultury.
GBP i Filie dysponują bogatymi zbiorami o uniwersalnym charakterze.
Zbiory ogółem – 48 776 egz., w tym:

 • GBP Frysztak – Wypożyczalnia dla dorosłych - 13 911 woluminów
 • GBP Frysztak – Oddział dla dzieci - 8 679 woluminy
 • Filia w Cieszynie - 7 591 woluminów
 • Filia w Gogołowie - 7 841 woluminów
 • Filia w Lubli - 5 583 woluminy
 • Filia w Stępinie - 5 171 woluminy
W ciągu 2021 roku stan zbiorów zwiększył się o 1 774 jednostek inwentarzowych. Zakupiono ze środków organizatora 814 woluminów o wartości 17 960,78. Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w kwocie
9 500,00 zł zakupiono 434 woluminy. Otrzymano w darze 265 książek na kwotę 1 445,00 zł. Ogółem przybyło o 215 woluminów więcej niż w roku ubiegłym.

Czytelnicy ogółem – 1 705, w tym: 
 • do lat 15 - 700 czytelników
 • 16-19 - 126 czytelników
 • 20-24 - 82 czytelników
 • 25-44 - 366 czytelników
 • 45-60 - 222 czytelników
 • pow. 60 lat - 209 czytelników
Udostępnianie ogółem:
 • liczba odwiedzin - 15 582
 • liczba wypożyczeń - 32 591
 • liczba udziel. informacji - 617
 • Internet - 365

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review