RegionaliaRegionalia

BIOGRAFIA:

1. Bajbor Zbigniew, Zapiski osobiste, Brzezia Łąka (2014)
2. Siewierski Józef, Moje Życie w Rzeszowskiej Ojczyźnie, Lublin 2000
3. Z Godowej w świat, Strzyżów 2006
4. Żuchowski Adam, Ze szczytu w doliny, Rzeszów 2016
5. Żuchowski Adam, Dalej niż daleko, Rzeszów 2015

GEOGRAFIA:

1. Album gmin. Województwo Podkarpackie, Gorlice 2003
2. Bańkosz Robert, Sanok. Przewodnik, Rzeszów 2008
3. Bata Artur, Frysztak, Krosno 1997
4. Bata Artur,Wielopole Skrzyńskie gmina i okolice, Krosno 1997
5. Bata Artur, W Strzyżowie i na Pogórzu, Krosno 1996
6. Bogaczyk Agnieszka, Beskid Niski, Krosno 2012
7. Bogaczyk Agnieszka, Gmina Czudec, Krosno 2012
8. Bogaczyk Agnieszka, W gminie Wiśniowa, Krosno 2002
9. Drążek Zbigniew, Rzeszów, Rzeszów 1983
10. Ekomuzea na Podkarpaciu, Rzeszów 2001
11. Fąfara Jerzy, Gmina Wiśniowa. Przewodnik, Rzeszów 2013
12. Frysztackie nastroje na turystyczne przeboje, Krosno (1999)
13. Frysztak i okolice. Przewodnik, Rzeszów 2010
14. Gawlik Jarosław, Osobliwości Huculszczyzny, Rzeszów 2005
15. Gmina Frysztak, Rzeszów 2004
16. Gmina Niebylec, Krosno 2012
17. Hennig Władysław, Rzeszów 2010
18. Kłos Stanisław, Leksykon osobliwości krajoznawczych Podkarpacia, Rzeszów 2017
19. Kłos Stanisław, Rzeszów, Rzeszów 2003
20. Kłos Stanisław, Rzeszów i okolice. Przewodnik, Warszawa 1979
21. Kłos Stanisław, Podkarpackie, Olszanica 2005
22. Kobojek Elzbieta, Przewodnik weekendowy po Polsce, Bielsko-Biała 2018
23. Kryciński Stanisław, Bieszczady, Rzeszów 2014
24. Kubit Robert, Rowerem po Czarnorzecko – Strzyżowskim Parku Krajobrazowym, Krosno 1998
25. Lawera Hanna, Powiat strzyżowski, Krosno 2001
26. Lodzińska Ewa, Podkarpackie, przewodnik + atlas, Warszawa cop. 2012
27. Marszałek Edward, Podkarpackie ballady o drzewach, Rzeszów (2011)
28. Marszałek Edward, Skarby podkarpackich lasów, Krosno 2011
29. Michalak Janusz, Na bieszczadzkich połoninach, Krosno 1997
30. Miejscowości powiatu strzyżowskiego, Strzyżów 2018
31. Nowak Paweł, Drogi i bezdroża północnego Podkarpacia na rowerze; przewodnik, Rzeszów cop.2016
32. Orłowski Stanisław, Na bieszczadzkich obwodnicach, Rzeszów 2008
33. Powiat Jasielski, Krosno 2012
34. Przystaś Kazimierz, Markuszowa, Kraków 1992
35. Rzeszów, Krosno 2012
36. Stachyrak Jan, Przy zamku Kamieniec, Krosno 1997
37. Strzyżów, Strzyżów (B.R.)
38. Szarek Jacek, Dzikie Bieszczady, Rzeszów 2012
39. W dorzeczu Wisłoka i Wisłoki, Kraków 2013

HISTORIA: 


1. Almanach podkarpacki 2000 , Rzeszów 1999
2. Bącal Bartosz, Twierdza Hitlera, Frysztak 2005
3. Bohaterskie wsie, Rzeszów 1984
4. Chuchla Antoni, Niebylec i okolice w starej fotografii, Niebylec 2010
5. Ciciora Jakub, Moje wspomnienia, Krosno 2008
6 .Daraż Zdzisław, Zawierucha nad Sanem, Rzeszów 2006
7. Domino Zdzisław Sylwester, Babica - ta ziemia nie jest nam obca, Babica; Rzeszów 2010
8. Dudek Joanna, Monografia parafii Gogołów, Krosno 2003
9. Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury T. 15, Warszawa 2002
10. Fortyfikacje, Warszawa 2015
11. Gliński Rudolf, Martyrologia wsi rzeszowskiej, Warszawa 1974
12. Grzywacz - Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971
13. Historia farmacji w Polsce południowo-wschodniej…, Rzeszów 2006
14. Jasło na przełomie II i III tysiąclecia, Jasło 2006
15. Kluska Adam, Opowieści, podania i legendy Ziemi Strzyżowskiej, Krosno ; Strzyżów 2005
16. Kluska Adam, Przed i po powstaniu parafii Rzymsko-Katolickiej w Gliniku…, Strzyżów 2006
17. Kluska Adam, Strzyżów: na widokówce, pocztówce, fotografii dawnej i współczesnej, Strzyżów 2005
18. Kluska Adam, Społeczne Muzeum Regionalne…, Strzyżów-Tuchów 2005
19. Kluska Adam, Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej, Strzyżów; Tuchów 2007
20. Konieczkowski Roman, Akowskie krzyże, Bielsko - Biała 1997
21 Konieczkowski Roman, Strzępy wspomnień, Warszawa 1986
22. Kotula Franciszek, Miasteczko, Rzeszów 1981
23. Kotula Franciszek, Tamten Rzeszów czyli Wędrówka po zakątkach i historii miasta, Rzeszów 1985
24. Krężel Janusz, Szare Szeregi na Rzeszowszczyźnie, Mielec; Rzeszów 1987
25. Kutaś Paweł, Cmentarze z I wojny światowej w powiecie gorlickim: przewodnik, Zakrzów 2015
26. Lubojemska Barbara, Frysztak , Krosno 2001
27. Ludzie, miejsca, wydarzenia…, Krosno 2007
28. Macek Zofia, Hitlerowski obóz pracy przymusowej w Szebniach, Szebnie 2013
29. Malczewski Jan, Dzieje Rzeszowa do roku 1914, Rzeszów 1985
30. Malczewski Jan, Dzielnice Rzeszowa obecnie, niegdyś przedmieścia i wsie podmiejskie, Rzeszów 1989
31. Midura Emil, Historia parafii Gogołów (1939-1945), Krosno 2008
32. Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona, Rzeszów 1999
33. Modrzejewski Józef, Akowcy na Podkarpaciu, Brzozów 1990.
34. Myszka Agnieszka, Toponima powiatu strzyżowskiego, Rzeszów 2006
35. Nabożny Marcin, Duszpasterze i duszpasterstwo w parafii Lubla…, Lubla 2008
36. Nabożny Marcin, Lubla, Informator historyczno-turystyczny, Krosno 2009
37. Nowakowski Józef, Akowskie tematy ( Placówka AK Strzyżów - Śliwa 88B), Strzyżów 2006
38. Oliwińska - Wacko Anna, Dzieje Czudca, Rzeszów 2010
39. Orłowski Stanisław, Tołhaje czyli zbóje w Bieszczadach, Rzeszów 2010
40. Ostasz Grzegorz, Podziemna Armia Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010
41. Ostasz Grzegorz, Zrzeszenie ''Wolność i Niezawisłość '', Rzeszów 2000
42. Patryn Maria, Strzyżów jaki pamiętam, Strzyżów 2009
43. Pieradzka Krystyna, Na szlakach Łemkowszczyzny, Krosno 2012
44. Piętniewicz Józef, Z przeszłości Frysztaka, Frysztak 2005, 2010
45. Pilarz Barbara, Pstrągowa - nasza mała ojczyzna, Rzeszów 2004
46. Pitera Władysław, Wspomnienia z dawnych lat, Strzyżów 1992
47. Pomprowicz Stanisław, Krosno pod okupacją hitlerowską 1939-1944, Krosno 2002
48. Pomprowicz Stanisław, Wsie nad Wisłokiem, Krosno 1999
49. Potocki Andrzej, Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2004
50. Prokopowicz Jan, W służbie Bogu, ojczyźnie i bliźnim, Rzeszów 2010
51. Prokopowicz Jan, Zagłada i gehenna ocalenia, Rzeszów 2015
52. Przyczynki do historii Frysztaka, Frysztak; Tuchów 2010
53. Rocznik Niebylecki, Niebylec 2013
54. Rocznik Niebylecki Tom 3, Niebylec 2015
55. Rocznik Niebylecki Tom 4, Niebylec 2016\2017
56. Rusek Zofia, Społeczność żydowska w dawnym Strzyżowie i okolicy, Strzyżów 2007
57. Ruś krośnieńska, Węglówka 2013
58. Sagan Franciszek, Podokręg Armii Krajowej Rzeszów, Rzeszów 2009
59. Sarna Władysław, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1995,2003
60. Schrony kolejowe Stępina - Cieszyna, Strzyżów; Warszawa 2000
61. Skok Gerard, Wilcze legowisko, Olsztyn 1973
62. Stanisławczyk Agnieszka, Kaplica grobowa Mycielskich w Wiśniowej, Wiśniowa - Krosno 2011
63. Studia nad dziejami Strzyżowa i okolic, Rzeszów 1980
64. Strzyżowski rocznik muzealny T. 1, Strzyżów 2015
65. Strzyżowski rocznik muzealny T. 2, Strzyżów 2016
66. Strzyżowski rocznik muzealny T. 3, Strzyżów 2017
67. Strzyżowski rocznik muzealny T. 4, Strzyżów 2018
68. Syrek Wiesław, Józef Cieśla '' Topór ''Krosno 2009
69. Ślady przeszłości, Strzyżów; Rzeszów 2012
70. Szetela Tadeusz, Dzieje Dobrzechowa , Rzeszów 1981
71, Szetela Tadeusz, Zarys dziejów Kożuchowa, Rzeszów 1985
72. Szlak frontu wschodniego I wojny światowej, Rzeszów 2012
73. Szopa Krzysztof, Parafia Frysztak w latach 1918-1945, Tuchów (B.r.)
74. Szopa Piotr, Armia krajowa w strzyżowskim, Rzeszów 2009
75. Szopa Piotr, Zbrodnia katyńska 1940, Warszawa 2010
76. Szpytma Mateusz, Rodzina Ulmów, Kraków cop. 2014
77. Terlecki Marian Huber, Udział Podkarpacia w powstaniu styczniowym, Krosno 1997
78. Urban Andrzej, Pamiętnik, Niebylec; Rzeszów 2015
79. W dolinie górnego Wisłoka i od Rymanowa po Jaśliska, Krosno 201380. Więcek Zbigniew,  80.Krosno w czasie okupacji hitlerowskiej, Krosno 2008
81. Winiarski Krzysztof, Kwatera Wodza, Rzeszów 2010
82. Wysocki Hieronim, Przemówiły stare listy, Krakow 1986
83. Zabierowski Stanisław, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską, Warszawa 1975
84. Zabierowski Stanisław, Zamek, Rzeszów 2005
85. Zahuta Agata, Frysztak i okolice: podróż ze starą fotografią 1, Krosno 2017
86. Zahuta Agata, Frysztak i okolice: podróż ze starą fotografią 2, Krosno 2020
86. Żuchowski Adam, Wrocławskie dni, miesiące i lata, Krosno 2010

KOŚCIÓŁ - RELIGIA: 


1. Chuchla Antoni, Kościół naszym domem, Krosno 2017
2. Chuchla Antoni, Parafia Św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej. Tradycja pieszych pielgrzymek, 3. Gwoźnica Górna-Niebylec 2018
4. Fąfara Jerzy Janusz, Chasydzi w Leżajsku, Budziwój 2002
5. Grzebień Ludwik, Dzieje parafii w Niewodnej, Rzeszów 2003
6. Kozdrój Wacław, Parafia w Tarnowcu, Krosno 2017
7. Moskwa Kazimierz, Cmentarzyska Łużyckie w Rzeszowskiem, Kraków 1963
8. Moskwa Kazimierz, Prasłowiańskie cmentarzyska Łużyckie w Rzeszowskiem, Kraków 1996

LITERATURA PIĘKNA, POEZJA: 

1. Bieszczad Zenon, Pisane Bieszczadem, Dwernik 2013
2. Bochenek Danuta, Rodzina w kręgu słowa, Niebylec 2013
3. Bo tu wyrosłem, Rzeszów; Frysztak 2009
4. Czaja Lidia, Tak – życiu, Frysztak 2004
5. Czarnota Mirosława, Podania, legendy i opowieści z Rzeszowa i okolic, Rzeszów 2006
6. Dominowska Agnieszka, Ukryć się w wiersz, ukryć się w zieleń, Rzeszów 2014
7. Górska Zdzisława, Atlantycka huśtawka, Rzeszów 2006
8. Górska Zdzisława, Odlatuje czas, Tuchów 2012
9. Górska Zdzisława, Pęknięcia, Rzeszów 2016
10. Górska Zdzisława, Ponad czasem, Rzeszów 2014
11. Górska Zdzisława, Przylądki mojej nadziei, Krosno-Strzyżów 2010
12. Górska Zdzisława, Spacer po śladach dni, Rzeszów 2016
13. Górska Zdzisława, Warto być, Tuchów 2007
14. Kluska Adam, Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca w Gliniku …, Glinik Zaborowski 2007
15. Kluska Adam, Życiowe przemyślenia, Staszów; Zagnańsk 2004
16. Kłaczyński Włodzimierz, Wronie pióra, Warszawa 1987
17. Kotula Franciszek, Pojedynek z diabłem, Rzeszów 1988
18. Maguder Franciszek, Gościna i inne utwory, Rzeszów 2013
19. Mularski Mieczysław, Dusza w błękitach , Lublin 1994
20. Mularski Mieczysław, Kwitnące osty, Rzeszów 1984
21. Mularski Mieczysław, Wszechmocne żyto, Rzeszów 1994
22. Mularski Mieczysław, Z Ojczystych pól, Rzeszów 2004
23. Nowak Stanisław Aleksander, Galycyanie, Warszawa 2016
24. Pietrasz Edyta, Moje nocne czuwania, Rzeszów
25. Piszę obraz, Strzyżów (B.R.)
26. Potocki Andrzej, Księga legend i opowieści bieszczadzkich, Rzeszów 2014
27. Potocki Andrzej, Majster bieda czyli zakapiorskie Bieszczady, Rzeszów 2004
28. Przyboś dzisiaj, Rzeszów 2017
29. Trześniowski Zbigniew, Księża Góra, Rzeszów 2005
30. Trześniowski Zbigniew, '' Od Rzeszowa . . .'' Rzeszów 2008
31. Tulik Jan, Legendy, Rzeszów 2009
32. Wiersze z Rzeszowskiego, Lublin 1974
33. Wyrośli z pokoleń, Rzeszów : Strzyżów 2013
34. Zieliński Wiesław, Bagno, Rzeszów 2011
35. Związek Literatów Polskich ( 1983- ). Nasi pisarze, Rzeszów 1987
36. Żbikowska Lucyna, Intymnie i sekretnie, Rzeszów 2017
37. Żbikowska Lucyna, Męstwo i miłosierdzie, Rzeszów 2016
38. Żuchowski Adam, Ballady, limeryki i inne wierszyki, Rzeszów 2014
39. Żuchowski Adam, Chwila za chwilą, wraz z biegiem rzeki, Rzeszów 2015
40. Żuchowski Adam, Dziewczyna i Tatry, Rzeszów 2014
41. Żuchowski Adam, Fraszki, bajki, ballady …, Tuchów 2010
42. Żuchowski Adam, Górą, doliną, leśną ścieżyną, Rzeszów 2013
43. Żuchowski Adam, I znowu minęło lato, Rzeszów 2015
44. Żuchowski Adam, Kolędy, wiersze i pastorałki, Rzeszów 2015
45. Żuchowski Adam, Między wzgórzami, serca doliną, Rzeszów 2015
46. Żuchowski Adam, Na berdach zbierane, Sanem opasane, Rzeszów 2012
47. Żuchowski Adam, Na srebrnej, pajęczej strunie, Rzeszów 2013
48. Żuchowski Adam, Najbliższe sercu góry. . ., Rzeszów 2015
49. Żuchowski Adam, Opowiadania . . . wyssane z palca, Rzeszów 2014
50. Żuchowski Adam, Opowiadania . . . wyssane z palca drugiej ręki, Rzeszów 2016
51. Żuchowski Adam, Opowieść dziadka o trzech szufladkach, Rzeszów 2016
52. Żuchowski Adam, Piosenki znad Wisłoka i frysztacki alfabet, Frysztak 2007
53. Żuchowski Adam, Pisane o zmierzchu, Rzeszów 2014
54. Żuchowski Adam, Prosto z plecaka, Rzeszów 2013
55. Żuchowski Adam, Stary człowiek i Tatry, Rzeszów 2012
56. Żuchowski Adam, To miasteczko na wzgórzu z rzeką Wisłok w dolinie, Rzeszów cop . 2011
57. Żuchowski Adam, Trochę mierzwy po żniwach, Rzeszów 2016
58. Żuchowski Adam, Wiersze zbierane po drogach, Rzeszów 2016
59. Żuchowski Adam, Wykopalisko, Rzeszów 2016
60. Żuchowski Adam, Za wierszem wiersz, Rzeszów 2014


NAUKI SPOŁECZNE, GOSPODARKA, POLITYKA: 

1. 4 żywioły. Turystyka aktywna w Podkarpackiem. Rzeszów 2012
2. Daraż Zdzisław, Z kresowych stanic, Rzeszów 2008
3. Przystaś Kazimierz, Spółdzielczość na Pogórzu Strzyżowskim, Strzyżów 1998
4. Strategia rozwoju powiatu strzyżowskiego na lata 2002-2010, Strzyżów 200


NAUKI STOSOWANE, MEDYCYNA, NAUKI TECHNICZNE, ROLNICTWO,
GOSPODARSTWO DOMOWE, GASTRONOMIA: 


1. Czarnorzecko – Strzyżowska kraina smaków, Strzyżów 2015
2. Kluska Adam, Ochotnicza Straż Pożarna w Gliniku Zaborowskim: Glinik Zaborowski 2006
3. Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu cz. 1, Rzeszów 2014
4. Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu cz. 2, Rzeszów 2016
5. Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu cz. 3, Rzeszów 2017
6. Machowski Tomasz, Koleją z Jasła do Rzeszowa, Rybnik 2014
7. Nicpoń Henryk, Tajemnice Soliny, Rzeszów 2014
8. Ochotnicza Straż Pożarna Łęki Strzyżowskie, Łęki Strzyżowskie 2002
9. Petrykowski Roman, Straż Pożarna wczoraj i dziś, Rzeszów 2014
10. Świstak Zdzisław, Jasielska kolej, Jasło 2016


OŚWIATA - WYCHOWANIE - SZKOLNICTWO:

1. Chrobaczyński Jacek, Tajne nauczanie na Podkarpaciu; Rzeszów 1987
2. Kluska Adam, 100 lat szkolnictwa i oświaty na terenie obecnej wsi Glinik Zaborowski, Strzyżów 2011
3. Lubojemska Barbara, Historia szkolnictwa w Lubli w latach 1595 – 1995, Lubla 1995
4. Lubojemska Barbara, Zarys dziejów szkolnictwa we Frysztaku 1424-1984, Krosno 2001
5. Stodolak Anna, Dzieje Szkoły w Gogołowie, Krosno (B. R.)
6. Wietecha Violetta, Zaklęci w kamieniu, Strzyżów 2013


ZABYTKI, ARCHITEKTURA, SZTUKA, SPORT:

1. Byczek Wojciech, Zamek Odrzykoński, Krosno 2001
2. Czarnorzecko – Strzyżowska Nutka, Strzyżów (B.R.)
3. Frodyma Roman, Cmentarze wojenne z I wojny światowej cz.1, Krosno 2015
4. Frodyma Roman, Cmentarze wojenne z I wojny św. na ziemi Tarnowskiej, Krosno 2006
5. Frodyma Roman, Galicyjskie cmentarze wojenne T.1, Pruszków 1995
6. Frodyma Roman, Galicyjskie cmentarze wojenne T.2, Pruszków 1997
7. Frodyma Roman, Galicyjskie cmentarze wojenne T.3,Pruszków 1998
8. Gmina Frysztak. Gogołowskie Drzewoludy, Frysztak 2008
9. Jabłecki Zygmunt, Hodowla koni i sport jeździecki…, Krosno 2015
10. Kocham Cię Polsko!, Warszawa 2008
11. Kubal Grzegorz, Podróże po architekturze, Rzeszów 2012
12. Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego, Rzeszów 2015
13. Malczewski Jan, Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985
14. Michałowicz – Kubal Marta, Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego, Krosno 2006
15. Pałace, dworki Podkarpacia cz. 1, Krosno 2011
16. Pałace, dworki Podkarpacia cz. 2, Krosno 2011
17. Petka Zenon, Krzyże i kapliczki w Szufnarowej, Szufnarowa 2012
18. Piękno użyteczne czy piękno ginące, Łódź 1997
19. Piórecki Jerzy, Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego, Bolestraszyce 1996
20. Polakowski Sylwester, Szlakiem założeń rezydencjonalnych…, Krosno 2013
21. Ręką dzieło alfabet artystów rękodzielników … Strzyżów 2012
22. Tomkowicz Stanisław, Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego, Kraków 2001
23. Twórcze Podkarpackie, Rzeszów 2012
24. Witowicz Igor, Kościół farny w Strzyżowie, Strzyżów 2016
25. Wybrane kapliczki Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Dukla 2013


ZWYCZAJE - ETNOGRAFIA - FOLKLOR: 

1. Bochenek Wiktor, Hej kapela…!, Niebylec 2017
2. Gałązka Bartosz, Kolędy Podkarpacia T.2, Krosno 2011
3. Gałązka Bartosz, Kolędy Podkarpacia T.3, Jarosław-Krosno 2012
4. Gałązka Bartosz, Kolędy regionu krośnieńskiego, Krosno 2004
5. Haszczak Alicja, Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej, Warszawa 1989
6. Karczmarzewski Andrzej, Świat Bojków, Rzeszów 2014
7. Kluska Adam, Amatorski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca…, Glinik Zaborowski-Strzyżów 2007
8. Kotula Franciszek, Po rzeszowskim Pogórzu błądząc, Kraków 1974
9. Kotula Franciszek, U źródeł, Rzeszów 1983

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Archiwalne numery „Gazety Frysztackiej” – 1999 do 2012

http://www.gazeta.frysztak.pl/index_1999.php

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
Dorota i Wiesław Salamonowie „Półtora wieku szkolnictwa pod górą Chełm”

W ostatnim czasie ukazała się książka autorstwa Doroty i Wiesława Salamonów „Półtora wieku szkolnictwa pod górą Chełm”. Pani Dorota pisze: ”Pięć lat temu rozpoczęliśmy realizację projektu, którego pokłosiem jest publikacja książki: „Półtora wieku szkolnictwa pod górą Chełm”. Inspiracją do rozpoczęcia poszukiwań i odkrywania zakurzonych kart historii były opowieści najstarszych mieszkańców: „Tu była szkoła, widziałem jak się paliła. Tu uczyli Korab, Ziomek i Kłakówna. Ludzie już nie pamiętają, a to byli dobrzy nauczyciele”. Nadszedł moment, gdy zadaliśmy sobie pytanie: „Któż to był ten Korab…? Może warto poszukać? Początkowo pragnęliśmy zaspokoić tylko naszą ciekawość, ale uświadomiliśmy sobie, jak niewiele wiemy o nauczycielach sprzed lat oraz o środowisku w którym pracowali. Tak rozpoczęła się praca, w trakcie której swoją cegiełkę dołożyło wielu mieszkańców pamiętających tamten czas. Był to ostatni moment, aby zatrzymać na dłużej obraz świata, którego już nie ma.”
Książka ta to, oczywiście znakomita pamiątka, nie tylko dla obecnych mieszkańców (uczniów), ale i tych, których losy i życie rzuciło często setki, a nawet tysiące kilometrów od rodzinnych stron. Dziękujemy autorom za te okruchy historii, które z taką pasją i zaangażowaniem zebrali i nam je podają. Z wielką przyjemnością zapraszamy do lektury. Książkę można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku. Format 215×300 mm, oprawa twarda, szyta, 230 stron.

                ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 "Frysztak i okolice. Podróż ze starą fotografią 2".

W ubiegłym roku ukazała się cz. 2 książki Agaty Zahuty "Frysztak i okolice. Podróż ze starą fotografią”. Autorka we wstępie pisze: „Książka jest kontynuacją pierwszej części „Frysztak i okolice. Podróż ze starą fotografią 1”. Składa się z trzech powiązanych ze sobą rozdziałów: Życie codzienne mieszkańców, Religia i kultura oraz Folklor…”. „Fotografie, sięgają czasów dość odległych i tych bardziej bliskich, często przedstawiają tylko uchwycone mimowolnie chwile, ilustrując życie dawnych mieszkańców tych terenów”. Książka ta to znakomita pamiątka, nie tylko dla obecnych mieszkańców, ale i tych, których losy i życie rzuciło często setki, a nawet tysiące kilometrów od rodzinnych stron. Z wielką przyjemnością zapraszamy do lektury. Książkę można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku. Format 210×260 mm, oprawa twarda, szyta, 287 stron.

              --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Wypożyczalnia dla Dorosłych Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku w ostatnim czasie wzbogaciła się o kilka nowych pozycji dotyczących naszego regionu. Książki – albumy zawierają dużo zdjęć, dokumentów i wspomnień. Zapraszamy do wypożyczania!


     Rafał Jaworek – „Zatarte ślady przeszłości”

We wstępie autor pisze:  
 „…Zatarte ślady przeszłości” to hołd złożony wszystkim służącym Ojczyźnie, o których niewiele osób już pamięta, wywodzących się często z miejsc znajdujących się tuż obok”…
Na kartach tej książki możemy spotkać m.in. marynarza z zaginionego okrętu ORP „Orzeł”, rolnika – żołnierza września 1939, a następnie armii Andersa, więźnia łagrów. Wiejskiego listonosza, który poszedł na wojnę i zwiedził świat, walcząc za Ojczyznę. Gimnazjalistę będącego w 1918 roku jednym z dowódców obrony Lwowa. Nauczyciela – wybitnego organizatora życia kulturalnego, społecznika i wychowawcę, czy też dawnego urzędnika, który ryzykując życiem, chronił ludzi.”
„…Oddając w Wasze ręce „Zatarte ślady przeszłości” mam nadzieję, że odnajdziecie Państwo na jej kartach postacie bliskie serce, poznacie dzieje swoich przodków, sąsiadów, krajan, a historie, o których tu przeczytacie, wzruszą, zadziwią i być może zainspirują też do szukania własnych śladów przeszłości.Agnieszka Zielińska, Antoni Chuchla, Robert Godek

„Miejscowości powiatu strzyżowskiego”. Publikacja Samorządu Powiatu Strzyżowskiego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Ze wstępu:
„ Przedstawiamy Państwu album poświęcony miejscowościom powiatu strzyżowskiego. Czym są nasze miejscowości? Każda z nich ma swój unikatowy charakter i niepowtarzalną historię. Jako mieszkańcy zgłębiamy ich dzieje, jesteśmy dumni z ich zabytków, przywiązani do urokliwych zakątków na ich terenie, związani z pięknym krajobrazem, w którym od wieków są osadzone. Zajmują nie tylko miejsce na mapie i w fizycznej przestrzeni. Czy to ze względu na związane z nimi kolejne etapy naszego życia, czy po prostu jako miejsce zamieszkania, swoją specyfiką i charakterem „mówią” niejako o tym, kim jesteśmy – stały się częścią naszej indywidualnej, rodzimej i społecznej tożsamości…”
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review