Statystyki

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy zorganizowaną w formie instytucji kultury.
GBP i Filie dysponują bogatymi zbiorami o uniwersalnym charakterze.
Zbiory ogółem – 47 055 egz., w tym:

 • GBP Frysztak – Wypożyczalnia dla dorosłych - 12 625 woluminów
 • GBP Frysztak – Oddział dla dzieci - 8 062 woluminy
 • Filia w Cieszynie - 7 169 woluminów
 • Filia w Gogołowie - 7 599 woluminów
 • Filia w Lubli - 6 477 woluminy
 • Filia w Stępinie - 5 123 woluminy
W ciągu 2016 roku stan zbiorów zwiększył się o 756 jednostek inwentarzowych. Zakupiono ze środków organizatora 214 woluminów o wartości 4 974,03 zł. Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 6 800,00 zł. zakupiono 343 woluminy. Otrzymano w darze 199 książek na kwotę 3 962,97 zł. Ogółem przybyło o 86 woluminów więcej niż w roku ubiegłym.

Czytelnicy ogółem – 1 538, w tym: 
 • do lat 15 - 654 czytelników
 • 16-19 - 156 czytelników
 • 20-24 - 126 czytelników
 • 25-44 - 319 czytelników
 • 45-60 - 153 czytelników
 • pow. 60 lat - 130 czytelników
Udostępnianie ogółem:
 • liczba odwiedzin - 20 400
 • liczba wypożyczeń - 33 586
 • liczba udziel. informacji - 5 854
 • Internet - 3 503

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | GreenGeeks Review